top baner
uvod button
vedenie
vyrocna sprava
posobnost
projekty
zverejnovanie
kontakt button
top field
Untitled Document

realizované

 • Rekonštrukcia stoky pri Evanjelickom kostole

 • Výmena verejného vodovodu na Hurbanovej ulici - sídlisko

 • Výmena verejného vodovodu na Hurbanovej ulici pri ZŠ

 • Výmena verejného vodovodu na Športovej ulici

 • Výmena verejného vodovodu na Štúrovej ulici

 • Výmena verejného vodovodu na Mýtnej ulici

 • Generálna oprava verejného vodovodu vrátane vodojemov v miestnych častiach Papraď a Súš

 • Kanalizácia Stará Turá, stoka K v spolupráci s mestom Stará Turá

 • Prekládka vodovodného rádu, Husitská ul, Stará Turá

 • Vykonanie opatrení na zamedzenie ekologickej havárie realizáciou I. etapy rekonštrukcie ČOV Stará Turá

 • Stará Turá - Rekonštrukcia stoky "D" - Mýtna ulica v spolupráci s mestom Stará Turá

prebiehajúce

 • Veľká Javorina - Bradlo, odkanalizovanie mikroregiónu Stará Turá, Stará Turá - Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd 

pripravované

 • Vodovod miestnych častí - Topolecká, Trávniky

 • Kanalizácia miestnych častí - Dubník, Papraď, Topolecká, Trávniky, Súš

 

bottom field